Regeling: GO-regeling (Garantie Ondernemers financiering)
Hoogte: minimaal 1,5 miljoen – max 150 miljoen (tijdelijk)
Duur: maximale looptijd van 8 jaar
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: nu tot 31 mei 2020
Uitvoerder: geaccrediteerde financiers

  

Wat houdt de regeling in?

50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen verstrekt door de deelnemende bank. Het kabinet heeft besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de regeling toe te voegen.

Voor wie geldt de GO-regeling?

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Welke banken doen mee?

 • ABN-Amro
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland)
 • Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
 • ING
 • NIBC Bank
 • Rabobank
 • Riverbank
 • Royal Bank of Scotland (RBS)
 • Société Générale
 • Triodos Bank

Toegetreden schadeverzekeraar tot de GO-regeling is de Nationale Borg-Maatschappij.
Rabobank heeft per 1 januari 2019 de verkoop van de GO-lening gestaakt.

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de GO-regeling?

Algemene criteria voor ondernemingen:

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland in de kern gezond
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
 • alleen Fresh Money
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten

 

Kenmerken GO-financiering

GO-financiering voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Bankleningen, wel of niet achtergesteld, met een maximale looptijd van 8 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking.
 • Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden gegeven, tijdelijk € 150 miljoen (garantie Staat maximaal € 75 miljoen).

 

Kenmerken GO-C financiering (aanvullend)

 • Garantiepercentage voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro: 80%
 • Garantiepercentage voor mkb-ondernemingen met omzet tot 50 miljoen euro: 90%
 • GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.

Naslag