Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Andere maatregelen overheid

Regeling: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Hoogte: max 1,5 miljoen
Duur: max 8 kwartalen
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 16 maart 2020 – 30 juni 2022    
Uitvoerder: geaccrediteerde financiers

 

Wat houdt de regeling in?

90% staatsgarantie (verruimingsmaatregel) op leningen verstrekt door de deelnemende banken. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Voor wie geldt de BMKB-regeling?

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

 

Welke banken doen mee?

De onderstaande banken maken gebruik van de BMKB: 

  • ABN-Amro
  • Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
  • ING
  • Rabobank
  • Riverbank
  • Triodos Bank

 

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de BMKB borgstelling?

 

Kredietpercentage

De BMKB regeling is uitgebreid met een coronamodule. De BMKB-provisie van de coronamodule is verlaagd naar 2% (normaal: 3,9%). 

Naslag