Kabinet stopt per 1 oktober met steunpakketten

Afgelopen maandag werd de Kamerbrief steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal van 2021 gepubliceerd. Op basis daarvan concluderen wij dat het kabinet vasthoudt aan de beleidslijn. Dat betekent dat de 1,5 meter afstandseis per 20 september losgelaten wordt. Enerzijds is dat goed nieuws, ondernemers met passagiersschepen kunnen weer met volledige capaciteit varen. Anderzijds betekent het loslaten van de 1,5 meter afstandseis ook dat de generieke steunmaatregelen per 1 oktober stopt.

In de kamerbrief laat het kabinet weten veel respect te hebben voor de veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen van ondernemers in deze moeilijke periode. Dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen beperkt gebleven en zijn de werkloosheidcijfers laag. De economische cijfers van het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021. Enkele financiële regelingen lopen door tot en met 31 december 2021. In het overzicht einde steunpakket voor banen en economie vindt u meer informatie hierover.

CBRB luidt de noodklok
Met het loslaten van de 1,5 meter is de crisis voor veel ondernemers nog lang niet voorbij. Ondernemers uit de passagiersvaartsector hebben te maken met hoge lasten, terwijl de omzetten – met name door de hoge afhankelijkheid van (buitenlandse) gasten  – nog beperkt zijn. Vorige week luidde het CBRB en een aantal ondernemers uit de Ledengroep Personenvervoer in een brief aan het kabinet hierover al de noodklok en hebben wij laten weten graag in gesprek te willen gaan om tot een oplossing te komen. Helaas missen wij in de kamerbrief nog steeds een duidelijk herstelplan voor kapitaalintensieve bedrijven en houdt het kabinet vast aan de ingezette koers.

CBRB zet in op verlengen van maatregelen
Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland zet CBRB in op het verlengen van generieke maatregelen als blijkt dat er na 20 september toch nog beperkingen zijn en worden verschillende routes verkend om tot gerichte steun voor kapitaalintensieve bedrijven te komen. Daarnaast moeten de financiële regelingen die tot 31 december 2021 doorlopen zorgdragen voor een ‘zachte’ landing voor ondernemers die er gebruik van willen maken.