Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

TOGS regeling SBI code 50.30 Binnenvaart vestigingsvereiste niet van toepassing

Eerder informeerden we u al middels dit bericht dat de SBI-code 50.30 – Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) is toegevoegd aan de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Echter was er nog geen duidelijkheid verkregen over het wel of niet van toepassing zijn van het vestigingsvereiste. Op 16 april is een aangepaste beleidsregel TOGS gepubliceerd, waarin vermeld staat dat het vestigingsvereiste niet geldt voor ambulante ondernemingen, waaronder SBI-code 50.30 ook valt.

De toelichting op de uitzondering op de eis van vestiging met een ander adres van het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming in de Staatscourant benoemt expliciet binnenvaartdienstverleners (passagiersvaart en veerdiensten) als sector met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Het betreft bedrijfsmiddelen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, in dit geval de schepen. Voor deze ambulante ondernemingen geldt in het geheel de genoemde vestigingseis niet, aangezien het evident is dat deze sectoren hoge vaste lasten hebben.