Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

Avondklok in Nederland

Deze week heeft het kabinet bovenop de al geldende corona maatregelen een avondklok ingesteld.

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft u binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor de medewerkers de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in. Daarbij moeten de werkenden, net zoals iedereen die vindt dat hij of zij tijdens die uren naar buiten moet, een Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit laatste formulier kan de medewerker zelf digitaal invullen en printen.

Wij adviseren u om de Werkgeversverklaring avondklok ook te verstrekken aan ZZP’ers, die in uw opdracht reizen naar uw schip. Voor uitzendkrachten en gedetacheerden geldt dat zij een eigen juridische werkgever hebben. Mogelijk kunt u samen met deze werkgever zorgdragen voor de Werkgeversverklaring avondklok.

Ook de CCR voorbeeld verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart dient u bij zich te hebben.

Meer informatie over de regels van de avondklok vind u bij de Rijksoverheid en Q&A's avondklok (versie 21 januari 2021).