Beroepsopleidingen, examens en toetsen

Vanaf 16 maart zijn de theorie- en praktijkexamens voor de binnenvaart weer volledig opgestart. 

 

Geldigheid certificaten binnenvaart
In onderstaand overzicht de nieuwe (april 2021) door het CBR gepubliceerde geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die door de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder andere vaarbewijzen A+B, Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs en Verklaring LNG.

Einddatum geldigheid op examenuitslag
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021
1 mei t/m 31 mei 2021
1 juni t/m 30 juni 2021
1 juli t/m 31 juli 2021
1 augustus t/m 31 augustus 2021
1 september t/m 30 september 2021
1 oktober t/m 31 oktober 2021
1 november t/m/ 30 november 2021
1 december t/m/ 31 december 2021
> Nieuwe geldigheid
> t/m 30 september 2021
> t/m 30 november 2021
> t/m 31 december 2021
> t/m 31 januari 2022
> t/m 28 februari 2022
> t/m 31 maart 2022
> t/m 30 april 2022
> t/m 31 mei 2022
> t/m 30 juni 2022

 

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen
De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor het certificaat ADN en Veiligheidsadviseur Binnenvaart met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021 geldt dat het examen en de opleiding / herhalingscursus gevolgd moeten worden voor 1 oktober 2021.
Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Zie de publicaties in de Staatscourant:

Medische keuringen
De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.
Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk dan op; www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws.htm
Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.