Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) ook onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Op 7 april heeft het kabinet besloten over uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).  Daarbij zijn ook enkele voor de binnenvaart relevante SBI-codes aan de lijst toegevoegd:

  • Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) (50.30)
  • Dienstverlening voor vervoer over water (52.22)
  • Verhuur en lease van schepen (77.34)

Dit betekent dat ook bedrijven met deze SBI codes een aanvraag kunnen doen om een eenmalige uitkering van €4.000 als tegemoetkoming te ontvangen.
Aanvragen vanuit deze sectoren, met deze ‘nieuwe’ SBI-codes kunnen waarschijnlijk vanaf woensdag 15 april 2020 bij RVO worden ingediend.
Meer informatie over TOGS en aanvragen vindt U hier.

Betreft: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren en aanvullende maatregelen op het gebied van financiering voor bedrijven