De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) kan worden aangevraagd

Op 6 april om 9.00 uur is het loket voor de aanvraag van de NOW tegemoetkoming open gesteld. Indien u voor drie aaneengesloten maanden een omzetdaling van meer dan 20% verwacht (periode maart tot augustus 2020), ontvangt u een voorschot van 80% van 90% van de loonkosten die bij de omzetdaling hoort. Het UWV betaalt het voorschot in 3 termijnen uit. Het eerste voorschot wordt binnen 2-4 weken uitbetaald.
Wij hebben de NOW steunmaatregel evenals de andere steunmaatregelen voor u samengevat, klik hier.

Tot slot, het UWV verwacht veel online aanmeldingen. Houdt u bij de aanvraag (https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx) rekening met een wachtrij.