Stappenplan aanvraag bijzonder uitstel van betaling

Om meer duidelijkheid te krijgen in de mogelijkheden tot het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen voor bedrijven informeren wij u als volgt.

Onderstaande notitie is gebaseerd op de huidige stand van zaken

Diverse beroepsorganisaties, zoals het NBA, SRA, RB hebben gisteren een brief naar de minister van financiën gestuurd met het dringende verzoek om tot een meer eenvoudige regeling te komen. Helaas is daar nu nog geen uitsluitsel over en aangezien de datum van 31 maart 2020 dichterbij komt, willen wij u onderstaand stappenplan aanbieden.
 

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling   

Vooralsnog kan er alleen schriftelijk een verzoek om bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst worden ingediend.
 
Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling kan alleen worden gevraagd als er daadwerkelijk een belastingaanslag is opgelegd.
 
Voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is dit in het algemeen geen probleem omdat een betalingsverplichting voor deze aanslagen pas ontstaat op het moment dat er een belastingaanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd met daarin het te betalen bedrag.
 

Voor de betalingsverplichting die ontstaat uit de aangifte loonbelasting of omzetbelasting ligt dit anders

Beide belastingen zijn aangiftebelastingen en een betalingsverplichting aan de Belastingdienst ontstaat pas op het moment dat de aangifte loonheffing/omzetbelasting bij de Belastingdienst is ingediend.
 
Zoals de zaken er nu voorstaan, moet iedere belastingplichtige “gewoon”  tijdig de aangifte omzetbelasting/loonbelasting over het betreffende tijdvak bij de Belastingdienst indienen. Hiermee voorkomt belastingplichtige dat hij een boete krijgt wegens het niet indienen van de belastingaangifte.
 
Als belastingplichtige het verschuldigde bedrag op de ingediende aangifte loonbelasting of omzetbelasting nu niet of nu niet tijdig kan betalen, zal er een naheffingsaanslag loonbelasting/omzetbelasting worden opgelegd. 
 
Het gevolg van dit niet betalen of te laat betalen is ook, dat er op de naheffingsaanslag loonbelasting/omzetbelasting ook een verzuimboete wegens niet of te laat betalen zal worden opgelegd.
Zoals het tot nu toe gecommuniceerd is, zal de opgelegde verzuimboete bij de naheffingsaanslag omzetbelasting/loonbelasting naar aanleiding van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor het te betalen bedrag worden verminderd tot nihil.
In het verzoek om bijzonder uitstel van betaling zal aanvullend ook verzocht worden om de verzuimboete wegens niet of te laat betalen te verlagen naar nihil.
 
De Belastingdienst heeft tot nu toe gereageerd, dat er alleen voor deze naheffingsaanslag omzetbelasting/loonbelasting bijzonder uitstel van betaling verzocht kan worden voor een periode van drie maanden.
Wanneer voor het bedrijf een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, dan kan het bedrijf daarna verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen.
 
 
Kort samengevat het volgende:

  1. U doet aangifte loonheffing of btw en u betaalt deze aangifte niet. Bijvoorbeeld, u dient in maart uw aangifte in over februari en u betaalt deze niet.
  2. Er wordt binnen enkele weken na het aangiftetijdvak (voor uw aangifte over februari, dus midden/eind april) een naheffingsaanslag opgelegd omdat u de aangifte niet tijdig heeft betaald.
  3. Pas als die aanslag er is, kan er uitstel van betaling aangevraagd worden voor de betreffende aanslag. Per aanslag moet uitstel van betaling aangevraagd worden. Dit kan dus niet in één keer voor de komende drie maanden, omdat de Belastingdienst dan niet weet voor hoeveel belasting u uitstel wilt aanvragen. Dit verzoek om bijzonder uitstel verzorgen wij voor u zodra u ons de naheffingsaanslag verstrekt. Wilt u de aanvraag zelf regelen? Dan dient u de aanvraag schriftelijk te onderbouwen en per brief bij de Belastingdienst in te dienen.
  4. Na drie maanden moet u, als dat nodig is, aanvullend uitstel vragen. In dat geval moeten er mogelijk aanvullende bewijzen komen om aan te tonen dat u liquiditeitsproblemen ervaart als gevolg van de coronacrisis. Welke bewijzen dit zijn, is op dit moment nog niet bekend. Wij ondersteunen u hier graag bij.
  5. In voorkomende gevallen kan het voor rechtspersonen belangrijk zijn om ook een melding betalingsonmacht te doen om automatische bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden. Dit geldt zowel voor het niet betalen van belasting, als voor het niet betalen van pensioenpremies. Deze melding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na het uiterste betaalmoment, dus voor de niet-betaalde aangifte over februari moet dit uiterlijk 14 april gebeuren. Dat is dus eerder dan dat de naheffingsaanslag wordt opgelegd. Ons kantoor kan u daar verder over informeren.

Wij hopen uiteraard, dat er binnenkort een meer eenvoudige regeling komt en er ook meer duidelijkheid komt over punt 5 hierboven. Bij significante wijzigingen betreffende het verzoek om uitstel van betalingen voor belastingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Omdat we met minimale bezetting op kantoor aanwezig zijn, graag uw vraag hieromtrent per mail op een van de volgende mailadressen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aan te leveren. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,
Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk B.V.