Binnenvaart brancheorganisatie

Download details

Tijdelijk besluit laden en lossen binnenv Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart HEET

Op dinsdag 5 juli 2011 is eindelijk het "Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart” gepubliceerd in het Staatsblad. Het nieuwe Besluit vervangt het huidige “Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991”.

Het huidige Besluit uit 1991 voldoet al lang niet meer aan de behoefte van de binnenvaart. De eerste verzoeken het huidige Besluit te wijzigen dateren dan ook al van ongeveer 7 jaar geleden. De overheid was van mening dat het eigenlijk geen overheidstaak meer was om dit soort regelingen en tarieven vast te stellen.

Het Besluit komt voort uit de evenredige vrachtverdeling waarbij voor binnenlands vervoer de tarieven door de overheid, na consultatie van het bedrijfsleven, vast werden gesteld. Door het verdwijnen van de vrachtverdeling (de beurs) kwam ook het Besluit een beetje in de lucht te hangen. Daarbij kwam het veranderde inzicht van de overheid over wat er wettelijk geregeld moest worden; tarieven hoorden daar in ieder geval niet meer bij.

Het CBRB heeft, samen met het Kantoor Binnenvaart en de EVO, geprobeerd de overheid te overtuigen van de noodzaak om een regeling voor laad- en lostijden met daaraan gekoppelde tarieven voor de binnenvaart te behouden.

Uiteindelijk is dit gelukt, met als resultaat het vandaag gepubliceerde “Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart”. Dit nieuwe Besluit heeft een looptijd van twee jaar; daarna vervalt het automatisch.

Information
Aangemaakt 2020-08-03
Gewijzigd 2020-08-18
Versie:
Grootte 104.82 KB
Waardering
(0 stemmen)
Aangemaakt door Laura Meijer
Gewijzigd door Laura Meijer
Downloads 249
Licentie
Prijs